piątek, 5 grudnia 2008


'Samotność przypomina uczucie, które ci towarzyszy, kiedy w deszczowy wieczór stajesz przy ujściu ogromnej rzeki i patrzysz, jak wpada do morza. Zrobiłeś kiedyś coś takiego? Stanąłeś przy ujściu ogromnej rzeki i patrzyłeś jak wpada do morza?'
/Haruki Murakami 'Sputnik Sweetheart'/